Sedan dess att Luleå Hockeys supportrar i november blev ålagda flaggförbud, har LuleåFans försökt nå Svenska Ishockeyförbundet och Svenska Hockeyligan. Vi önskar lyfta det stora missnöje vi upplever finnas i våra supporterled gällande att supportrar inte tillåts flagga vid SHL-matcher. Detta har skett dels genom två skrivelser, “En match där alla är förlorare” samt “Positiv supporterkultur”. Därefter har ytterligare en skrivelse bifogats en mötesinbjudan som gått ut till personer inom SIF och SHL.

LuleåFans förhoppning med att bjuda in representanter från dessa organisationer till möte, är att nå samförstånd i frågor som rör oss supportrar. Vi anser det då krävas dialog mellan de styrande i dessa frågor och just supportrar. Dessvärre har ett inledande möte skjutits på tiden ett par gånger, på SIF:s och SHL:s begäran. Det ser vi som mycket tråkigt då frågan om flaggförbudet är högst aktuell, och med tanke på rådande missnöje. Vår förhoppning är dock fortsatt att dessa organisationer vill ta denna chans till dialog, om bland annat hur klubbar med supportrar bestraffas.

Foto: Alf Lindbergh