Styrelsen för LuleåFans har den 21 juli genomfört sitt konstituerade möte där bland annat poster/roller för styrelseledamöterna fastslagits. Vi har även bestämt mål för säsongen, bortaresor samt aktiviteter som ska genomföras, inköp som behöver göras, etcetera. Protokoll från mötet hittar ni här. Protokoll från årsmötet samt verksamhetsberättelse hittar ni här. Nedan några viktiga datum som ni kan ringa in i almanackan redan nu.

Premiärmarschen 19 september
● Fackelmarschen 26 december

Bortaresor:

● Skellefteå 26 september 
● Örebro 3 oktober (från Stockholm) 
● Örnsköldsvik 5 december 
● Örnsköldsvik 30 december
● Skellefteå 18 februari

Mycket att se fram emot alltså! Angående medlemskap så börjar de mest troligen att säljas vid säsongens första hemmamatch (mot Modo) fredag den 7 augusti i Delfinen. Mer information kommer.

För Luleå – För Norrbotten