LuleåFans styrelse kallar härmed till årsmöte onsdag den 15:e juli klockan 18:30. Mötet sker i föreningslokalen på Sandviksgatan 71 i centrala Luleå, till var dörrarna står öppna från klockan 18:00 för fika och kortare samkväm.

Föreningens stadgar återfinns här och eventuella förslag, nomineringar eller motioner skickas via mejl senast den 1:a juli. Röstberättigade är de medlemmar som under året fyller lägst 15 år, medlem som saknar rösträtt har yttrande- och förslagsrätt. Medtag medlemskort.

Från och med den 8:e juli kommer det material som ska behandlas på årsmötet finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Detta innefattar verksamhetsberättelse, valberedningens förslag till styrelse samt eventuella motioner. Den för årsmötet föreslagna dagordningen kan läsas här.

Väl mött!