Under onsdag den 15:e juli genomfördes LuleåFans årsmöte inför en välbelagd föreningslokal. Utkomsten blev ändringar i såväl styrelse och valberedning som stadgar. Under onsdag den 22:a juli genomförde den valda styrelsen sitt konstituerande styrelsemöte. Där beslutades för övriga poster och ansvariga för verksamhetsområdena. Här sammanfattas i korthet vad som gäller under verksamhetsåret 2020/2021.

Styrelse
Tobias Wahlroos (ordförande)
Hanna Näsberg Hallqvist (kassör)
Arpe Eriksson (sekreterare)
Adam Nyström (kiosk- och lokalansvarig)
Pierre Hagelbring (kiosk- och lokalansvarig)
Jonathan Berglund (ungdomsansvarig)
Emily Lindh (ungdomsansvarig)
Andreas Liikamaa (reseansvarig)
Tomas Andersson (reseansvarig)
Daniel Moritz (webbansvarig)

Med detta vill vi rikta ett stort tack till Fredrik Modig och Hampus Ek för sina insatser i föreningens styrelse. Vi vill också välkomna Andreas Liikamaa, Emily Lindh och Tomas Andersson till densamma. I övrigt beslutade årsmötet enligt följande.

Revisor
Jens Lundqvist

Valberedning
Alexander Nilenstrand (ordförande)
Alexander Ylipää
Elin Werner

Till årsmötet hade ett förslag till stadgeändring inkommit, detta antogs varpå stadgarnas 10§ ”föreningens styrelse” uppdaterats. De från årsmötet gällande stadgarna kan läsas här. Årsmötesprotokollet i sin helhet återfinns här, i vilket förslaget till stadgeändring samt verksamhetsberättelse med årsredovisning kan läsas.

Inom kort sätter försäljningen av medlemskap igång på allvar, varpå vi välkomnar såväl gamla som nya medlemmar till föreningen. Vi hoppas fortsatt vara en supporterförening att lita på, som tar kamp för frågor vilka engagerar supportrar till Luleå Hockey. Sedan vill vi alltid bidra med glädje och gemenskap i Ishallen Delfinen och på bortaläktare runtom i världen.

Bli en del av LuleåFans, för en levande supporterkultur!