Styrelsen för LuleåFans har genomfört sitt konstituerade möte där framförallt poster/roller för styrelseledamöterna fastslagits. Vi har även bestämt mål för säsongen, bortaresor samt aktiviteter som ska genomföras, inköp som behöver göras, etcetera. Protokoll från detta möte hittar ni här. Protokoll från årsmötet hittar ni här och verksamhetsberättelsen hittar ni här.

Nedan några viktiga datum som ni kan ringa in i almanackan redan nu.

● Premiärmarschen 17 september
● Fackelmarschen 30 december

Bortaresor:

● Skellefteå 24 september
● Leksand 12 november (via Stockholm)
● Skellefteå 8 december
● Gävle 4 februari

Bara att börja planera ledigheter. Medlemskap och resorna kommer börja säljas inom en snar framtid.

För Luleå – För Norrbotten