LuleåFans styrelse kallar härmed till årsmöte lördagen den 10e Juni klockan 13:00. Mötet sker i föreningslokalen på Sandviksgatan 71 i centrala Luleå. Dörrarna står öppna från klockan 12:30 för fika och kortare samkväm då vi kickar igång det nya verksamhetsåret tillsammans.

Föreningens stadgar återfinns här och eventuella förslag, nomineringar eller motioner skickas via mejl senast den 27e maj. Röstberättigade är de medlemmar som under året fyller lägst 15 år, medlem som saknar rösträtt har yttrande- och förslagsrätt. Medtag medlemskort.

Den för årsmötet föreslagna dagordningen kan läsas här: https://cdn.fbsbx.com/v/t59.2708-21/347263450_260330093147477_2780577245226486073_n.pdf/Dagordning-%C3%A5rsm%C3%B6te-2023.pdf?_nc_cat=107&ccb=1-7&_nc_sid=0cab14&_nc_ohc=IWwm7M0m2goAX9wTIHs&_nc_ht=cdn.fbsbx.com&oh=03_AdQOzzXkCrPQFzYFH6WEe8L_1D_-hO0W6nO7VxacLDr4-A&oe=64692217&dl=1

Väl mött!