LuleåFans styrelse kallar härmed till årsmöte lördagen den 29e Juni klockan 13:00. Mötet sker i föreningslokalen på Sandviksgatan 71 i centrala Luleå.

Föreningens stadgar återfinns här och eventuella förslag, nomineringar eller motioner skickas via mejl senast den 12e Juni. Röstberättigade är de medlemmar som under året fyller lägst 15 år, medlem som saknar rösträtt har yttrande- och förslagsrätt. Medtag medlemskort.