Vi ser bekymrat på den händelseutveckling som nu pågår kring den svenska supporterrörelsen i allmänhet, och kring de svenska fotbollsarenorna i synnerhet. En djup konflikt har uppstått mellan polisen och fotbollssupportrar, som följd av polisens mer offensiva användning av vad de benämner ”villkorstrappan”. Vidare har det nyligt visat sig att Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson sitter på dubbla stolar. Användningen av villkorstrappan och den konflikt som uppstått som följd samt Björn Erikssons förehavanden kan läsas mer om i Expressens granskning publicerad 29:e maj 2019: Hemliga spelet bakom polisens hårdare krav.

LuleåFans är av meningen att det arbete som polisen med villkorstrappan nu för mot pyroteknik är oproportionerligt, och slår mot den stora uppsida som finns inom svensk supporterkultur. Tifoverksamheten som bedrivs av supportrar landet över är av hög internationell klass, och utgör en oerhört viktig del i vad vi ser som positiv läktarkultur. Tifona är något vi supportrar är oerhört stolta över, och något som bidrar på ett gott sätt till varje besökare av ett idrottsevenemang. Genom att begränsa eller fullkomligt radera tifoverksamheten från våra läktare vill polisen komma åt ett bötesbrott. Denna aktion av polisen står inte i närheten i proportion till vad man med aktionen vill uppnå. Att polisen ger sig på tifoverksamheten är endast ett slag mot alla supportrar, utan tillstymmelse till att få någonting gott ur det.

LuleåFans är också av meningen att de hårdare visitationskrav som införts på arrangörerna måste få ett stopp, och så även det eskalerande våldet från polis mot supportrar. Ordningsstörningarna på svenska idrottsarenor är få jämförelsevis andra evenemang med stora publiktillströmningar, som festivaler. Våldet i och omkring arenorna har kraftigt minskat på senare år, och är på de allra flesta håll obefintligt. Att polisen då inför hårdare krav på arrangörerna vid visitation av supportrar leder till ökad olust bland besökare, och riskerar att kränka individens integritet. Polisens oförklarliga användning av våld mot supportrar gör att man som supporter känner sig otrygg, och bidrar inte till mer säkra idrottsevenemang.

LuleåFans är till sist även av meningen att Riksidrottsförbundets ordförande Björn Eriksson ska fråntas sin post. Att han driver frågor utifrån sina egna intressen och för egen vinning är rakt av oacceptabelt. Svensk idrotts välmående kan inte riskeras för en enskild individs fördel. Vårt förtroende för Björn Eriksson som ordförande för Riksidrottsförbundet är förbrukat.

Supporterrörelsen står enad för supporterkulturens fortlevnad, stämningsfulla och säkra idrottsevenemang och en rättvis idrottsrörelse. Något som inte kan uppnås med polisens villkorstrappa och Björn Eriksson som ordförande för Riksidrottsförbundet.