Vår förhoppning är att några gånger per säsong anordna medlemsträffar, till vilka våra medlemmar är välkomna. Den första träffen äger rum söndagen den 20:e oktober klockan 18:00 i vår föreningslokal, också känd som ”Slödderkällar’n”, vilken ligger på adressen Sandviksgatan 71. LuleåFans bjuder på kaffe och fika, det finns också möjlighet att inhandla souvenirer och bli medlem. Detta är en medlemsträff, varför man ska vara medlem i LuleåFans för att delta.

Tanken är dels att träffarna ska fungera som en möjlighet till diskussion i olika frågor, och vara ett tillfälle att som medlem lyfta sina åsikter och tankar. Dessa frågor kan röra vår supporterkultur, aktuella aktiviteter och händelser, eller helt enkelt stödet till Luleå Hockey i stort. Styrelsen kommer att informera hur deras arbete sett ut och kommer att se ut i närtid. Träffarna ska också fungera som en mötesplats utanför läktarna, för att stärka gemenskapen mellan supportrar till Luleå Hockey.

Vi ses!