LuleåFans styrelse kallar härmed till årsmöte lördag den 17:e juli klockan 15:00. Mötet sker i föreningslokalen på Sandviksgatan 71 i centrala Luleå. Dörrarna står öppna en stund innan mötet såväl som efter, då vi hoppas kunna umgås och kicka igång det nya verksamhetsåret tillsammans.

Föreningens stadgar återfinns här och eventuella förslag, nomineringar eller motioner skickas via mejl senast den 3:e juli. Röstberättigade är de medlemmar som under året fyller lägst 15 år, medlem som saknar rösträtt har yttrande- och förslagsrätt. Medtag medlemskort.

Från och med den 10:e juli kommer det material som ska behandlas på årsmötet finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Detta innefattar verksamhetsberättelse, förslag till styrelse och verksamhetsplan samt eventuella motioner med utlåtande. Den för årsmötet föreslagna dagordningen kan läsas här.

Väl mött!