LuleåFans styrelse kallar härmed till årsmöte onsdag den 20:e juli klockan 18:30. Mötet sker i föreningslokalen på Sandviksgatan 71 i centrala Luleå. Dörrarna står öppna från klockan 18:00 för fika och kortare samkväm då vi kickar igång det nya verksamhetsåret tillsammans.

Föreningens stadgar återfinns här och eventuella förslag, nomineringar eller motioner skickas via mejl senast den 6:e juli. Röstberättigade är de medlemmar som under året fyller lägst 15 år, medlem som saknar rösträtt har yttrande- och förslagsrätt. Medtag medlemskort.

Från och med den 13:e juli kommer det material som ska behandlas på årsmötet finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Detta innefattar verksamhetsberättelse, förslag till styrelse och verksamhetsplan samt eventuella motioner med utlåtande. Den för årsmötet föreslagna dagordningen kan läsas här.

Väl mött!