Text
Vi är Luleågrabbar som är här (som är här!)                             
Vi är Luleågrabbar som är här (som är här!)
Vi är jobbig och besvärlig men i sängen är vi härlig                       
Vi är Luleågrabbar som är här (som är här!)

Å i Ö-vik där super vi å slåss (super å slåss!)
Å i Ö-vik där super vi å slåss (super å slåss!)
Vi är jobbig och besvärlig men i sängen är vi härlig 
Vi är Luleågrabbar som är här (som är här!)

Melodi
Coming down the mountain

Ursprung
Sjöngs förr i tiden på bortaresorna. Förekommer ytterst sporadiskt nu för tiden.