Text
Vi är Lule
Delfinen är vårt hem
Vi ska segra
Å ta ta guld igen

Melodi
Rule Brittania

Ursprung
Sjungits sedan hösten 2006. Givetvis inspirerad av de Engelska fotbollsfansen.