Text
Vi är Luleå Hockey tills vi dör
Vi är Luleå Hockey tills vi dör
Ända sen vi var små grabbar
Har vi hatat alla andra
Vi är Luleå Hockey tills vi dör

Melodi
She’ll be coming round the mountain.

Ursprung
Från 2007 eller så. Talande text som sammanfattar Luleåmentaliteten ganska bra.