Text
Hej! Låle-låle låle låå Lule Hockey!
Hej! Låle-låle låle låå Lule Hockey!

Melodi
Sámiid Ædnan (Saami land)

Ursprung
Sjungen sedan 80-talet och tagen från en samisk jojk. En hyllning till norr och replik mot övrigas användande av “lappjävlar” mot oss. Med stor sannolikhet är vi den enda klacken som använder denna melodi.