Text
Heja heja heja heja heja heja Luleååå
Åh Luleååå
Åh Luleåå-åå-ååh 

Melodi
Culture Club – Karma Chameleon

Ursprung
Inspirerad av St. Pauli. Sjungits då och då en längre tid, men slog igenom på allvar 2009/2010 och är numera en av de mest använda ramsorna. Varieras med diverse typer av handklappningar. Vi var med största sannolikhet först i Sverige med melodin och inga andra lag vi känner till använder den än idag. Uppdatering: Västerås kör tydligen en version med “alé” istället för “heja” sedan länge och Örebro har fantasilöst nog snott våran version med “heja” rakt av.