Text
Hoppa om ni älskar Luleå
Hoppa om ni älskar Luleå
Älska Luleå
Älska Luleå
Hoppa om ni älskar Luleå

Melodi

Ursprung
Melodin har använts länge i olika versioner. När just denna infördes då alla ska hoppa är lite oklart. Inget unikum i svensk läktarkultur, men den funkar.