Text
Heja Lule – Heja Lule (växelvis)
Heja Lule – Heja Lule (växelvis)
Heja heja heja heja Luleå (tillsammans)

Chalalala – Chalalala (växelvis)
Chalalala – Chalalala (växelvis)
Chalalala lalalalalala (tillsammans)

Melodi
The Proclaimers – 500 miles

Ursprung
Har sjungits länge på H-läktaren (även på gamla H och är således sedan 2008 eller äldre) men har nog börjat skapa ordentligt tryck först på senare tid. Skön.