Navigations meny

Årsmöte och konstituerande styrelsemöte 2020

Inlagd av den jul 23, 2020 i Nyheter

Under onsdag den 15:e juli genomfördes LuleåFans årsmöte inför en välbelagd föreningslokal. Utkomsten blev ändringar i såväl styrelse och valberedning som stadgar. Under onsdag den 22:a juli genomförde den valda styrelsen sitt konstituerande styrelsemöte. Där beslutades för övriga poster och ansvariga för verksamhetsområdena. Här sammanfattas i korthet vad som gäller under verksamhetsåret 2020/2021.

Styrelse
Tobias Wahlroos (ordförande)
Hanna Näsberg Hallqvist (kassör)
Arpe Eriksson (sekreterare)
Adam Nyström (kiosk- och lokalansvarig)
Pierre Hagelbring (kiosk- och lokalansvarig)
Jonathan Berglund (ungdomsansvarig)
Emily Lindh (ungdomsansvarig)
Andreas Liikamaa (reseansvarig)
Tomas Andersson (reseansvarig)
Daniel Moritz (webbansvarig)

Med detta vill vi rikta ett stort tack till Fredrik Modig och Hampus Ek för sina insatser i föreningens styrelse. Vi vill också välkomna Andreas Liikamaa, Emily Lindh och Tomas Andersson till densamma. I övrigt beslutade årsmötet enligt följande.

Revisor
Jens Lundqvist

Valberedning
Alexander Nilenstrand (ordförande)
Alexander Ylipää
Elin Werner

Till årsmötet hade ett förslag till stadgeändring inkommit, detta antogs varpå stadgarnas 10§ ”föreningens styrelse” uppdaterats. De från årsmötet gällande stadgarna kan läsas här. Årsmötesprotokollet i sin helhet återfinns här, i vilket förslaget till stadgeändring samt verksamhetsberättelse med årsredovisning kan läsas.

Inom kort sätter försäljningen av medlemskap igång på allvar, varpå vi välkomnar såväl gamla som nya medlemmar till föreningen. Vi hoppas fortsatt vara en supporterförening att lita på, som tar kamp för frågor vilka engagerar supportrar till Luleå Hockey. Sedan vill vi alltid bidra med glädje och gemenskap i Ishallen Delfinen och på bortaläktare runtom i världen.

Bli en del av LuleåFans, för en levande supporterkultur!

Läs mer

Kallelse till årsmöte 2020

Inlagd av den jun 24, 2020 i Nyheter

LuleåFans styrelse kallar härmed till årsmöte onsdag den 15:e juli klockan 18:30. Mötet sker i föreningslokalen på Sandviksgatan 71 i centrala Luleå, till var dörrarna står öppna från klockan 18:00 för fika och kortare samkväm.

Föreningens stadgar återfinns här och eventuella förslag, nomineringar eller motioner skickas via mejl senast den 1:a juli. Röstberättigade är de medlemmar som under året fyller lägst 15 år, medlem som saknar rösträtt har yttrande- och förslagsrätt. Medtag medlemskort.

Från och med den 8:e juli kommer det material som ska behandlas på årsmötet finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Detta innefattar verksamhetsberättelse, valberedningens förslag till styrelse samt eventuella motioner. Den för årsmötet föreslagna dagordningen kan läsas här.

Väl mött!

Läs mer